4 Thema’s

NL – Elke week proberen de wijken het beste buurtinitiatief op poten te zetten binnen een bepaald thema.  Wie wint welke uitdaging?

Rendez-vous in de buurt (week 1): KENNISMAKEN

Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: mensen leren elkaar kennen. Er wonen +/- 175 nationaliteiten in Schaarbeek – probeer zoveel mogelijk verschillende mensen aan te spreken.

Een aangenaam quartier (week 2): SAMENLEVEN

Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: je buurt een aangenamere plek maken om te wonen en leven. Formuleer jullie wensen op lange termijn.

Ambiance in de straat (week 3): FEESTEN

Organiseer een actie / zet een evenement op met als doel: ambiance! Welke mus staat garant voor de meeste fun, het grootste amusement?

Soigneer uw buur (week 4): ELKAAR HELPEN

Bedenk samen met / voor uw buurt een systeem / actie waarin elkaar helpen centraal staat.

FRChaque semaine les quartiers osent gagner la meilleure initiative de quartier. Il y a 4 défits.

Rendez-vous dans le quartier (semaine 1): SE RENCONTRER

Organisez une action/un évènement avec comme but : les gens du quartier se rencontrent. Il y a +/- 175 nationalités à Schaerbeek. Essayez d’atteindre le plus de gens différents possible.

Un quartier agréable (semaine 2): VIVRE ENSEMBLE

Organisez une action/un évènement avec comme objectif : rendez votre quartier plus agréable à vivre. Formulez vos souhaits à long terme.

Ambiance dans la rue (semaine 3): FETE

Organisez une action/un évènement avec comme but: ambiance! Quel moineau garantit le plus de fun, le plus d’amusement ?

Prenez soin de votre voisin (semaine 4): S’ENTRAIDER

Développez ensemble avec/pour votre quartier un système/une action dans laquelle s’entraider est l’idée centrale.