NL

Foto Mus De Kriekelaar“Hé, Schaarbeek – fluit naar ons”

Na een succesvolle passage in 2016 strijken in april 2018 een zwerm van 4 elektronische mussen neer in 4 verschillende Schaarbeekse wijken. Deze mussen zullen het een maand lang tegen elkaar opnemen in een leuk en interactief stadsspel. De partners van 1030 cultuur zetten deze schattige vogeltjes in om ontmoetingen te stimuleren en de betrokkenheid van bewoners bij hun buurt te vergroten. Om – samen met u! – voor een zachte lente en een warm Schaarbeek te zorgen.

Elektronische mussen – wablieft?

Wanneer u als buurtbewoner of passant naar deze mus fluit, licht ze op en wordt het fluitsignaal geregistreerd. Wekelijks zal de buurt die de meeste fluitsignalen weet te generen, maar ook die met het leukste buurtinitiatief van de week, in de bloemetjes worden gezet. Elke buurt wisselt wekelijks van mussenier. Dit is de persoon of organisatie die gedurende die week de krachten bundelt en activiteiten op poten zet – er kortom voor zorgt dat de mus – en bijgevolg ook de buurt – leeft. De mus die aan het einde van de rit de meeste fluitsignalen weet te verzamelen, wordt gevierd.

Werkt zoiets?

Ja! In 2016 werd er maar liefst 194.118 keer gefloten naar de mussen, 37 vooraf geplande acties werden op de website aangekondigd (gemiddeld 9 per wijk) en tal van spontane initiatieven borrelden op. Deelnemers waren heel jong tot best al oud, van verschillende achtergronden, moedertalen en religies. Wonen in een gezellige buurt? Dat wil toch iedereen.

Wil u met uw buurt deelnemen aan dit warme project?

Neem dan contact met ons op via quandleszoziaux@gmail.com of bel ons op 02/240.34.34. Vanaf 1 oktober kan u ons in uw eigen buurt uitnodigen met onze mobiele mussenfiets. Niet alleen kan u uw fluitspieren alvast losgooien, maar ook al uw vragen op ons afvuren.

Volg ons ook op onze FB pagina Quandleszoziaux